Ejerforhold og økonomi

Ejerforhold og økonomi

Flokk beskæftiger cirka 2500 medarbejdere og havde en omsætning på NOK 3 milliarder i 2017. Bag Flokk står vores velfunderede ejer Triton.

"Building better businesses" Siden 2014 har Flokk været ejet af Triton.

Triton er et internationalt investeringsfirma, der blev grundlagt i 1997. Virksomheden søger at bidrage til at skabe bedre og lønsomme virksomheder på længere sigt gennem partnerskaber.

Triton investerer i mellemstore virksomheder i Europa, indenfor segmenterne, erhvervsservice, forbruger og sundhed.

Triton-fondens ca. 100 investorer omfatter blandt andet pensionsfonde, formuefonde, donationsfonde og forsikringsselskaber. Triton tager miljømæssige, sociale og ledelseskriterier med i investeringsovervejelser og beslutningsprocesser, som hjælper med at skabe langsigtet værdi.


Bag Flokk står vores velfunderede ejer Triton.

Siden grundlæggelsen har Triton gennemført mere end 60 investeringer og støttet mere end 260 opkøb.

For mere information se: www.triton-partners.com

Årsberetning

Download den seneste årsberetning HER